דרושות סייעות משלבות

דרושות סייעות משלבות בעלות אוריינטציה בחינוך מיוחד. העבודה בבתי הספר בזיכרון יעקב. התלמידים מחכים לאנשים טובים עם לב רחב. בואו לראיון עמי במשכל 0463697803
שלחו ק"ח למייל miskal1882@gmail.com
מחכה לכם דבי בוניטוב, מנהלת משכל וצרכים מיוחדים, מחלקת חינוך _ זכרון יעקב

Close