דרוש מסגר / עוזר מסגר

למסגריה ביצי בקיבוץ משמרות דרוש מסגר ועוזר מסגר
חמישה ימים בשבוע
0543115531 שגב

Close