2 כוורות פעילות למכירה

2 כוורות פעילות, וכן ציוד נלווה נוסף למכירה.

Close