אקולוגיהסביבה וקהילהסדנאות, קורסים, חוגיםצדק חברתישיטוטים

תיירות שיתופית אזורית

במסגרת התכנית לשותפות בין קהילות של גבעת חביבה, אנו מזמינים תיירנים מהאזור, ערבים ויהודים, לקורס ייעודי לקידום ומיצוי הפוטנציאל התיירותי האזורי השיתופי.

רציונל הקורס הוא מצד אחד לעודד תיירות משותפת לשם צמצום הניכור וחוסר האמון בין שתי החברות, ומצד שני לחזק את שיתוף הפעולה בין שתי האוכלוסיות. שותפה מרכזית לקורס, עמותת התיירות "מרבד ירוק ואדי עארה", שהוקמה בעידוד עמותת "סיכוי" על ידי תושבי המקום יהודים וערבים לשם חיזוק רקמת האזור, טיפוח התדמית החיובית של האזור וכלכלת תושביו.

מטרות הקורס

יצירת שיתופי פעולה ובניית מוצרי תיירות חדשים משותפים ליהודים וערבים במרחב.

בניית מוצרי תיירות חדשים משותפים בין יהודים לערבים, בעלי פוטנציאל שיווקי לקהל גדול.

שיפור עסקי תיירות מקומיים בעלי מוטיב מחבר בין-תרבותי (יהודי וערבי) תוך חשיפתם לקהלים גדולים.

הגדלת מצאי האטרקציות התיירותיות הפעילות במרחב ואדי עארה- מנשה.

הקמת רשת יהודית-ערבית של אנשי מקצוע בתחום התיירות (תיירנים) הפועלים יחד במטרה לקדם תיירות משותפת באזור.

מימוש הפוטנציאל התיירותי האזורי.

תיירות משותפת למינוף קשרים חברתיים וכלכליים בין האוכלוסיות במרחב.

עלות

ההשתתפות בקורס איננה כרוכה בתשלום.

אורך הקורס

הקורס יפתח בתחילת אפריל 2014 ויכלול 8 מפגשים בני שלוש וחצי שעות (פעמיים בחודש בימי רביעי). הקורס יכלול סיורים להכרת האתרים בשטח, הרצאות והנחייה צמודה של אנשי מקצוע.

חובת נוכחות בכל המפגשים! מספר המקומות מוגבל!

לתכניית הקורס >

להרשמה: יש למלא את הטופס בקישור.

לפרטים נוספים ולהרשמה: info@wadiara.org.il

טל רז: 050-3841513

איריס סמסון: 054-7500981

מ ס פ ר ה מ ק ו מ ו ת מ ו ג ב ל !!!

הראה עוד

כתיבת תגובה

Close