אה, כן, מספר הטלפון שלי:

אה, כן, מספר הטלפון שלי: 2655831 052

Close