גרניום אדום מבית טוב, צמח

גרניום אדום מבית טוב, צמח לתפארת ודולל הבוקר. למסירה הרבה ממנו, אפשר לעשות ייחורים שנקלטים בצ'יק.
sms 0544691310

שווה לראות גם

Close
Close