הרשמה לפעוטונים

בפעוטונים במושב תלמי אלעזר נותרו מספר מקומות לשנת הלימודים תשפ"ב
פעוטון לגילאי שנה-שנתיים
פעוטון לגילאי שנתיים-שלש
לפרטים: אתי חוטר 0544231128

שווה לראות גם

Close
Close