יש לנו נקטרינות שכבר

יש לנו נקטרינות שכבר התחילו ליפול .אז תזדרזו….עץ אחד אבל מניב!!

1 thought on “יש לנו נקטרינות שכבר”

Close