כלוב מרווח לאוגרים,מתקן שתיה,גלגל,בית,אוכל ונסורת

כלוב מרווח לאוגרים,מתקן שתיה,גלגל,בית,אוכל ונסורת – למסירה! רק חסרות החיות…
יפעת כרכור 050-7790184

Close