למסירה עשרות שקי נייר גרוס

למסירה עשרות שקי נייר גרוס לעבודות עיסת נייר/ לגנים/ לכל שימוש אחר, רק לבוא לקחת, ממרכז המושבה
סל 052-3740386

כתיבת תגובה

Close