למסירה פטרייה טיבטית הידועה גם

למסירה פטרייה טיבטית הידועה גם בשמה פטרייה יוגית.

מידע על הפטרייה כאן: http://www.reflexology.org.il/hagigim/pitrya.htm

עידית iditbaruch@hotmail.com

שווה לראות גם

Close
Close