למסירה שולחן מחשב ומדפי "כוורת".

למסירה שולחן מחשב ומדפי "כוורת". שניהם במצב טוב. תודה, שלום ולהתראות, יהיו בהחלט ברטר הוגן.

1 thought on “למסירה שולחן מחשב ומדפי "כוורת".”

Close