מישהו נוסע לכיוון ירושלים ביום

מישהו נוסע לכיוון ירושלים ביום חמישי במקרה?
לילה אור
תודה

Close