שלום אני מחפש מי יכול לחלוב

שלום
אני מחפש מי יכול לחלוב את העז שלי בשבוע האחרון באוגוסט?
התמורה: כליטר חלב בכל חליבה
לימוד טכניקות חליבה וטיפול בעזים
והדרכה לגבי הכנת גבינות עזים
נועם
ליד ביה"ס החקלאי
0524291351

1 thought on “שלום אני מחפש מי יכול לחלוב”

Close