השימושון

סאגת השיקשוק – המשך

היום פגשתי את בני שניצקי. איש רב פעלים ומעניין, ששלח את המסמך הבא:

נציגות פעילי השיקשוק – הצעה לועדה מטעם המועצה
=================================
מבוא

נציגות ועד פעילי השיקשוק מבקשת לשמור על האופי המיוחד של השיקשוק כארוע קהילתי תרבותי. השיקשוק איננו עסק למרות שמתנהלת בו פעילות ומן הראוי שכך הוא ישאר .
בעבר אבטחה המועצה את השיקשוק והוא נוהל בחסות המועצה במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.

יש צורך לברר ולבדוק את מערכת החוקים אשר מתייחסת לשיקשוק מתוך נקודת מוצא שאין מדובר בעסק אשר משתתפיו לסוגיהם מתפרנסים ממנו.
אין חולק על החובה לשמור ולקיים את חוקי מדינת ישראל וכן אין מחלוקת על החובה של הרשות המקומית לשמור על שלום הציבור ובטחונו.

המצב החוקי ככל שעולה מסעיפי החוק

הנציגות מפנה את תשומת לב הרשות המקומית כי תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון) התשל"ד – 1973 בוטלו ואינם קיימות יותר.

הנציגות מזכירה כי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשנ"ה – 1995 מחליף את התקנות משנת 1973 ובא במקומם.

יש לזכור כי חוק רישוי עסקים תשכ"ח – 1968 והצוים שהותקנו על פיו חלים על עסקים ולא על ארועים שאינם עסקיים במהותם.

צו רישוי עסקים (עסקים טעונים רישוי ) התשנ"ה – 1995 פרק 7 סעיף 7.7
סעיף קטן ה חל על אירועים הנערכים תחת כיפת השמים.
מטרת הרישוי לגבי מופעים אלו מוגדרת בשני טורים :
טור 2 : " מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצויות "
טור 5 : " הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים "
מובן כי הרשות תונחה על ידי ייעוץ המשטרה אולם המשטרה היא גוף מייעץ בלבד ולא היא הסמכות למתן ההיתר. ראש המועצה הוא הסמכות שחותמת על ההיתר.

באותו הצו , פרק 4 , סעיף 4.2 סעיף קטן ג מתייחס להיתר מטעם הרשות המקומית לקיים באירוע מכירת מזון שלא הוכן במקום , לשם צריכתו במקום ובתנאי שתתקיים
מטרת הרישוי כפי טור 5 הנ"ל, דהיינו הבטחת בריאות הציבור. משרד הבריאות יכול לתת ייעוץ בעניין זה לרשות המקומית. הסמכות היא בידי הרשות. אין בצו כל התייחסות למצב בו נמכרים מוצרי מזון אשר נעשו במקום לשם צריכה במקום האירוע, ובתנאי שאין מדובר בבית אוכל. גם כאן ראש הרשות המקומית הוא הסמכות שחותמת על ההיתר. מכל האמור לעיל, הסמכות היא בידי ראש הרשות המקומית.

יש להבין כי חוק הרוכלות איננו חל על משתתפי השיקשוק שכן הרוכלות איננה עיסוקם ולא עיסקם.

לכן מוצע ליישם את הנוהלים כדלקמן :

1. השיקשוק ינוהל ע"י ועד שיבחר מבין המשתתפים הקבועים .
למועצה יהיה נציג בועד והוא ישמש איש קשר לגורמי המועצה.

2. מימון עלויות התפעול יהיה ע"ח המועצה למועצה תהיה זכות להתערב בניהול השיקשוק ככל שמתחייב מבטיחות התושבים, ובתאום עם הועד.

3. בשיקשוק ימכרו רק מוצרים תוצרת בית וחפצים יד שניה ע"י מי שעסוקםהקבוע איננו מסחר בחפצים יד שניה. הגדרה זו תימנע את השתתפותם של סוחרים מקצועיים והיא תואמת את האמנה של משתתפי השיקשוק שנהגתה ואושרה בעבר.

4. לאור הסכומים הזעומים של הפידיון הממוצע בשיקשוק ולאור העובדה שרוב המשתתפים הם בני נוער, לא יגבו דמי השתתפות מהמשתתפים בשיקשוק אולם יש חובה ברישום מוקדם של לפחות 48 שעות מראש. כל משתתף שיירשם יקבל תגית עם לוגו. רק מי שנושא תגית משתתף יוכל להפעיל עמדה בשיקשוק.

5. ביום השיקשוק ייחסם רחוב האורנים לתנועת כלי רכב ויוצב שוטר ליד המחסום. רק כלי רכב של המשתתפים ( ושל דיירי הרחוב) יורשה להיכנס ולחנות בין העצים. תאסר כל חניה לאורך הכביש בכניסה לבתי המתגוררים ברחוב. הכניסה לרחוב האורנים עם רכב תותר רק עד שעה 1000.

7. המועצה תשלט את הוואדי בשלטים המכוונים את הנזקקים אל השירותים שבאמפיתיאטרון. ממילא הגיע הזמן שהם ישופצו וישרתו את תושבי המקום.

8. יוצבו בשטח לפחות 4 מאבטחים ועוד 2 שוטרים . כמו כן יוצבו ניידת מ.ד.א. וכבאית בכוננות. לחילופין , במקום כבאית יותקן בוואדי הידרנט עם גלגלון . בכך ייענה גם
הצורך באפשרויות כיבוי דליקה אשר עלולה לכלות את האורנים וזאת ללא כל קשר לנושא השיקשוק . ככלות הכל הועדה הוקמה כדי לפתור נושאי בטיחות וביטחון.
ניתן בהזדמנות זו לפתור נושאי בטיחות שחברי המועצה לא חשבו לנכון לפתור.

9. מובן כי פעילות בישול הכרוכה בהפעלת בלוני גז בשטח פתוח מהווה סיכון לסביבה לכן מוצע כי המועצה תכשיר פינה ממוגנת אשר אך ורק בה יורשה להפעיל אמצעי
חימום כמו בלוני גז וגזיות. זו הוצאה חד פעמית אשר יכולה לשמש את הציבור גם בארועים אחרים.

10. יונח קו מים ויותקנו ברזיות אשר ישמשו את עוברי האורח גם כאשר אין השיקשוק מתקיים.

11. תוקם במה בצלע הוואדי במקום בו יש אמפיתיאטרון טבעי. תותקן נקודת חשמל ליד הבמה והנקודה הקיימת תשרת את פינת הבישול למקרה הצורך. זרימת החשמל
תנותק כאשר לא מתקיים אירוע. הנקודות האלו יוכלו לשמש את המועצה באירועים אחרים.

12. יותקנו פחי אשפה לאיסוף הפסולת.

להערכת הנציגות, ולאור מידע הקיים מאירועים מקבילים, עלות התפעול השוטף איננה אמורה להיות גדולה מאשר 5,000 ₪ לחודש.

העלויות החד פעמיות הינו זניחות מול התועלת הרבה שהשיקשוק מביא.

קראתי, ולמרות שהמסמך הגיוני ומנומק הוא עדיין כיווץ לי הלב..
בינתיים אני בעד לשמור על הקיים כמו שהוא ובתור התחלה לקיים את הפיקניק השיקשוקי ב- 4/1.
אולי אני נאיבית.. אבל קשה לי עם הפריסה של המתיקות השיקשוקית לתתי סעיפים מדוקדקים ומתוקתקים. בעיני זה ממסך את האופי של הדבר.

מי כתב את המסמך? למי הוא הוגש? איפה הוא נמצא בשרשרת המזון התהליכית? – שאלתי את בני, שענה:

המסמך נוסח על ידי והוצג לאייל וליובל רוט בטרם נשלח הלאה. כעת הוא אצל ראש המועצה ואצל הועדה. כאשר עוסקים עם חברי ועדה אין ברירה אלא לנסח כל דבר בסעיפים קצרים ומדודים כדי שיהיה להם קל לעכל את הנושא. ההכרח לא יגונה.להתראות, בני

***

אז מה אתם אומרים?

הראה עוד

10 thoughts on “סאגת השיקשוק – המשך”

 1. מזג האויר דוחה לנו את הפיק'נשיק -או שוק'נפיק אולי צריך להתארגן על איזו עצומה עם מטרה להשיג 2000 חתימות , לאילנה יש המוני תמונות מדהימות מכל שנות השיקשוק שיכולות ללות את העצומה – חתימתי מובטחת – זה כבר 5 חתימות!

 2. בעיתון ידיעות אחרונות סופשבוע הזה היתה כתבה על פרדס חנה כרכור- כתבה מדהימה
  שאחד מחלקיה דיבר על השיקשוק.
  המחשבה שעלתה במוחי המתלהב "הלוואי וגעש קורא את הכתבה ורואה כמה יופי יש לו מתחת לאפו…. כולי תקווה שהוא קרא את הדברים והבין שפרדס חפלה לא הפכה להיות מה שהפכה ללא כל האנשים הטובים שבאו לפה ברוח החופש,להיות קרובים לטבע ולאדמה ולקהילה שנוצרה פה.
  אני כל כך מתגעגעת לשיקשוק ומקווה שזה יעזור המכתב שמנוסח באמת יפה (כל הכבוד ) אבל בהרגשה זה לא יהיה אותו דבר, כל היופי זה הספונטניות והזרימה.
  ובשבילי למקימי השיקשוק גם "זה עם הנקנקיות " היה עדיין בסדר, כל עוד היה שיקשוק…
  וליעל זלאייט- אחלה שם לשוק, באמת תמיד תהיתי של מי ההברקה.

 3. חייבת לומר שזה מאד הגיוני שכל אזור השיקשוק (יעני, הואדי) יפותח גם הוא במקביל.
  הרעיון של לשפץ את שירותי האמפי, לארגן ברזיות ואזור מתאים לבישול, לסגור את אפשרות בכביש בזמן השיקשוק מרגישים לי ממש נכונים ומתבקשים.

 4. ראשית, אני חייב לציין בהערכה את הפעילות של בני לטובת עניין השיקשוק. מזה מספר שבועות, בשורה של מאמרים פרי עטו הוא לא נותן לנושא להתמסמס. מעבר לכך הוא גם מופיע לישיבות, ופועל ללא ליאות.

  ברונית, אין סתירה בין שתי הפעולות . יש את הצ'אנל הפרקטי-פרקליטי מול הוועדה, המליאה ובהמשך ככל הנראה ראש המועצה ויש את הצ'אנל האינטואיטיבי-חופשי דוגמת ההתארגנות הספונטנית של ה-4.1. כל האמצעים כשרים ונכונים על מנת להגשים את המטרה של
  החייאת השיקשוק, שהינה במובן מסויים אבן בוחן ואבן דרך לאן פניה של העיירה המנומנמת שלנו מועדות.

  אני חושב שאורי מוסנזון שהתבטא לפני הבהיר היטב את הדואליות.

 5. אני יכל להבין את את תחושת ההסתייגות מהטיפול הפרקליטי בנושא חי כמו השיקשוק. נדמה לי שרפי פרסקי שר פעם על העניין: "כי בזמן האחרון כל מקום שהוא חי מגדרים סביבו .. שמים .. ופחי אשפה ואומרים לא לדרוך על הריצפה .. ועכשיו הם לוקחים לי גם את הים.."
  מצד שני, כאשר קוראים בעיון, המסמך באמת הגיוני, חיובי ובעל כוונות כנות לפתור את המצב בלי לפגוע בנשמה העדינה של השיקשוק. כל הכבוד למנסחים גם על התגיייסות למטרה חשובה לכולנו וגם על עשיה עדינה ומדויקת. הלוואי וזה באמת יעזור.

כתיבת תגובה

שווה לראות גם

Close
Close