השימושון

עדכון כואב משומרי העצים

שלום לרונית ולכל מנהלי ה"מושבה"
אנא פרסמו את הדיווח, אם לא נעצור את הכורתים ימשיכו בחסות המועצה…
בפעמים הקודמות הפרסומים מנעו עקירות רבות.
תודה תודה

המועצה ממשיכה לפגוע באקליפטוסים בניגוד לחוק

בהמשך למאבק התושבים להצלת עצים במושבה נקראנו להשתתף בפגישת פקיד היערות עם מהנדס המועצה ואיש קק"ל אשר נערכה הבוקר, 1.12.2008. בפגישה קודמת, שנערכה לפני שלושה שבועות, הציג מהנדס המועצה תכניות שכללו כריתה מסיבית של האקליפטוסים לצורך הרחבה משמעותית (של רחוב השופטים עד רחוב הגליל).

פקיד היערות דרש עדכון התכניות כדי לשמר את מקסימום העצים במקום. מדובר בעצי אקליפטוס בני כשמונים שנה מרשימים ורחבי גזע.

פקיד היערות נדהם , בפגישה שנקבעה לבוקר זה , כאשר נוכח כי שני אקליפטוסים ענקיים שהוסכם לשומרם, עברו מאז הפגישה הקודמת פגיעה אנושה במערכת שרשיהם, ולמעשה נידונו לכלייה.

הטרקטורים עבדו בשיא המרץ, ללא אישור וללא פיקוח אנשי מקצוע המומחים בשמירה על עצים. מיותר לציין כי נציג קק"ל ונציגת התושבים הגיעו לפגישה במועד, לא כך דניאל ארז מהנדס המועצה והתכניות שהיה אמור להביא. כשהגיע סוף סוף, באיחור של ארבעים דקות, נהג בגסות רוח שלא תאמן כלפי נושא משרה ממשלתית בכירה שהגיע במיוחד לפוגשו מירושלים. פקיד היערות הבהיר שהעבודות חייבות להיפסק, אך לא נראה כי החוק מטריד את המהנדס ארז. במשך כל הזמן הזה נעשו ניסיונות עקרים להשיג את ראש המועצה, מר חיים געש, שלא היה זמין.

לדאבוננו, במציאות זו שבה המועצה פועלת כמי שנמצאת מעל החוק ומחוץ לחוק, יש לדווח על כל פעילות המסכנת עצים מוגנים בתחומי המועצה, ובמיוחד באזור רחובות השופטים והגליל .

יחידת הפיקוח של קק"ל : הפקח חיים טפרברג, 7497195 – 050.

שומרי העצים.

הראה עוד

כתיבת תגובה

Close